Het schrijven van een onderzoekspaper

Introductie
Schrijfvaardigheid is essentieel om te slagen op de middelbare school, universiteit en op een baan. Schrijven is niet alleen een eindresultaat, maar ook een proces dat ons helpt onze ideeën te ontwikkelen en logisch na te denken. Begin met brainstormen over onderwerpen, informatie verzamelen, veel aantekeningen maken en veel vragen stellen. Houd uw aantekeningen en bronnen geordend terwijl u bezig bent.

Bij het ontwikkelen van een onderwerp moet men zoeken naar patronen en relaties, proberen conclusies te trekken, proberen zijn ideeën te bespreken met klasgenoten, leraren en ouders. Een nieuw of ander perspectief kan iemands denken opschudden.

Hoe te beginnen?
De eerste stap naar het schrijven van een kwaliteitsonderzoekspaper is het organiseren van wat er moet worden geschreven. Het is altijd leuk om een schets te ontwikkelen om op het goede spoor te blijven terwijl we schrijven, de belangrijkste punten te identificeren en wat de conclusie moet zijn. De inleiding moet uw lezer een idee geven van de bedoeling van het essay, inclusief een basisverklaring van wat het essay zal bespreken. Men moet altijd eerst de basisstructuur van een eenvoudige easy behouden en deze volgen. Verdere wijzigingen kunnen indien nodig worden aangebracht, maar de basislay-out wordt altijd gevolgd. Hieronder volgen de delen van de basislay-out van een essay of een onderzoekspaper:

-De inleiding
-De hoofdtekst
-De conclusie


De inleiding moet de lezer een idee geven van de bedoeling van het essay of de papers, inclusief een basisverklaring van wat het essay zal bespreken. Het lichaam presenteert het bewijs dat het idee van de schrijver ondersteunt. Hierbij dienen concrete voorbeelden te worden gebruikt en algemeenheden zoveel mogelijk te worden vermeden. De conclusie moet het bewijsmateriaal dat door de schrijver in het lichaam wordt gepresenteerd samenvatten en begrijpen.

Dit zijn de stappen die moeten worden gevolgd voordat u een paper of essay schrijft. Nadat deze basisrichtlijnen zijn gevolgd, kunnen wijzigingen worden aangebracht in overeenstemming met de aard van de onderzoekspaper en volgens de verschillende schrijfstijlen. College onderzoekspapers schrijven

Collegecursussen vereisen veel verschillende soorten schrijven die verschillende strategieën voor verschillende doelgroepen gebruiken. Tijdens de universiteit kan het nodig zijn om lange essays of korte antwoorden te schrijven als antwoord op examenvragen of kan men worden gevraagd een dagboek bij te houden, een laboratoriumrapport te schrijven en het proces dat men gebruikt om onderzoek uit te voeren te documenteren. College schrijven of schrijven van universitaire onderzoekspapers, ook wel academisch schrijven genoemd, is toegewezen om de kritische denk- en schrijfvaardigheden aan te leren die nodig zijn om te communiceren in lessen en op de werkplek. De kwaliteit van iemands schrijven hangt af van de kwaliteit van het denken over zijn onderwerp of zijn opdracht.

Het hele schrijfproces is verdeeld in drie stappen, namelijk voorschrijven, schrijven en herschrijven of herzien.

-Onderzoeksfase: in de onderzoeksfase denkt men na over de vragen waar hij over moet schrijven, wat zijn gevoelens zijn over het te schrijven onderwerp, hoe het onderwerp te benaderen, hoe de materialen te organiseren en het publiek dat zal worden het lezen van de krant.

-Schrijven: In deze fase wordt het plan uitgevoerd door de details uit te werken en gedachten te verfijnen.

-Herschrijven: In de fase van herschrijven of reviseren wordt het geschreven materiaal of papier beoordeeld en worden technieken ter verbetering toegepast.

Tijdens deze stappen zijn er enkele fasen, die ook plaatsvinden voordat de definitieve versie van de onderzoekspaper klaar is. De eerste fase is het begrijpen van de opdracht of het onderzoeksonderwerp, dat eerder is uitgelegd als voorschrijven. Het begrijpen van de opdracht of het onderzoeksonderwerp omvat het nadenken over wat voor soort onderzoeksonderwerp het is en wat het hoofddoel van het onderzoeksonderwerp is. Dan komt in deze context de kwestie van het gebruik van systematische technieken zoals het gebruik van klassieke strategieën, deze strategieën zijn manieren om een onderzoekspaper te ontwikkelen of te organiseren, deze omvatten definitie, indeling en classificatie, vergelijking en contrast, oorzaak en gevolg en procesanalyse .

Een andere belangrijke factor is het bekijken van het onderwerp vanuit een meervoudig perspectief, wanneer een onderwerp vanuit meerdere gezichtspunten wordt bekeken; relaties die nog niet eerder hebben plaatsgevonden zijn zichtbaar. Deze benadering nodigt de schrijver uit om naar het onderwerp te kijken als een entiteit, als een proces of een onderdeel van een proces, en als een systeem of onderdeel van een systeem.

© Lokr Online Informatie. All Rights Reserved.